⚠️Wij zijn momenteel bezig met werkzaamheden aan de website.⚠️

Detachering

Introductie

De bouw is een sector waarin zeer veel gebruik wordt gemaakt van detachering. Er zijn dan ook diverse redenen waarom een opdrachtgever zal kiezen voor de inzet van detachering in de bouw. In de meeste gevallen liggen factoren als specialistische vakkennis en tijdelijke inzet van projecten hieraan ten grondslag.

Eén van de redenen kan zijn dat er een tekort aan bouwkundig personeel moet worden opgevuld. Daarnaast kan het zijn dat er een behoefte is aan specifieke bouwkundige kennis bij een opdracht. Ook een combinatie van deze twee is mogelijk in het geval dat er een tijdelijk project is aangenomen dat uitgevoerd moet worden door mensen met een specialisme op een specifiek bouwkundig vakgebied. Dit tijdelijke project kan echter van lange duur zijn.

U als opdrachtgever kan dus eenvoudig terugvallen op de snelle beschikbaarheid van specialistische kennis van vakmensen die volledig geschoold zijn om deze opdracht uit te voeren. U zal dan ook geen tijd en geld hoeven te investeren voor het inwerken of het opleiden van deze mensen of een bijkomende zorg hebben met betrekking tot het personeelsbeleid.

Waarom detachering interessant is in de bouw

Ook voor werknemers in de bouwsector zal een overeenkomst met een detacheringsbureau zeer interessant zijn.

Een detacheringsovereenkomst biedt niet alleen geweldige mogelijkheden om je kennis en ervaring op een uitstekende manier te verbreden, maar geeft ook een noodzakelijke zekerheid.

Je hebt immers een vast contract bij het detacheringsbureau.

Ook is er een doorbetalingsverplichting als de opdracht is afgelopen.

Je werkt voor een externe opdrachtgever maar bent bij het detacheringsbureau in dienst.

Hoe onderscheidt Bouw op Ons zich van andere detacheringsbureaus?

Ons detacheringsbureau kan zich onderscheiden door de inzet om een juiste match te vinden tussen de opdrachtgever en de werknemer. Een juiste koppeling van het karakter van het project met de belangen van de opdrachtgever én de werknemer is van essentieel belang.

Dit is dan ook exact de reden dat bouw op Ons BV kiest voor een doelgerichte persoonlijke benadering. We zorgen er niet alleen voor dat de opdrachtgever op een kort termijn de beschikking heeft over de juiste medewerkers, maar we kijken ook naar de capaciteiten en ambitie van onze medewerkers.

Hiervoor stellen we een persoonlijk ontwikkelplan op en voorzien we in de benodigde begeleiding om de doelstellingen te realiseren. We zorgen er tevens voor dat de medewerker wordt ingezet bij de juiste uitdagende doelstellingen die volledig hierop aansluiten. Op deze manier wordt een basis gecreëerd waarin de medewerker zich prettig voelt en optimaal kan en wil presteren. Onze werkwijze wordt dan ook zeer gewaardeerd door zowel onze medewerker als onze opdrachtgever.

Heeft u interesse om af te stemmen om onze veelzijdige mogelijkheden verder te ontdekken? 

Neem gerust contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.