Subsidies

Bekijk direct de subsidiemogelijkheden voor uw product(en)

Verduurzaming

Energie wordt steeds duurder, en we willen minder vervuilen voor de toekomst. Uiteindelijk zal iedere Nederlander zijn woning verplicht moeten verduurzamen, dit moet klimaatverandering en het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals aardgas) verminderen.

 

BTW verlaging en subsidies

De overheid heeft hierdoor eerder de BTW op isolatiemaatregelen al verlaagd naar 9%. Ook is er zo’n € 228 miljoen beschikbaar gesteld aan subsidies. Met deze subsidiëring willen ze mensen stimuleren om hun huis te verduurzamen.

Sinds 1 januari 2022 is er een landelijke regeling ingesteld, genaamd de ISDE-subsidie. Van de overheid kunt u hiermee tot wel 30% subsidie krijgen, op het isoleren van uw huis. Ga altijd na of er binnen uw gemeente of provincie nog speciale subsidiepotjes zijn. Kijk hiervoor op de website Energiesubsidiewijzer.

Voor energiebesparende maatregelen kunt u ook lenen tegen een laag tarief via het Warmtefonds. Een groene hypotheek afsluiten via het Bouwdepot is ook een optie.

Niet alleen is het gunstig om uw huis nú te laten isoleren vanwege de hoge subsidies, ook kunt u extra veel gas besparen.

Dit kan aardig optellen met de gasprijzen van tegenwoordig, zo heeft u uw isolatie vaak binnen enkele jaren al volledig terugverdiend.

isde

ISDE Subsidie

(Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing)

De ISDE subsidie is de meest interessante subsidie als het gaat om het verduurzamen van uw huis. 

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet u wel aan één van de twee onderstaande voorwaarden voldoen.

 1. U neemt 2 of meer isolatiemaatregelen. U laat bijvoorbeeld de spouwmuur én de vloer isoleren. Onder isolatiemaatregelen vallen o.a. Kozijnen/Glas vervangen voor HR++/HR+++ glas en kunststof kozijnen met een hoge isolatiewaarde. Maar ook Spouwmuurisolatie, Dakisolatie, Gevelisolatie, Vloerisolatie e.d. Let op, de maatregelen moeten wel op twee verschillende vlakken van uw “thermische schil” vallen, u kunt dus niet vloer én bodemisolatie combineren.
 2. U combineert 1 isolatiemaatregel met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. U laat bijvoorbeeld de vloer isoleren én neemt een hybride warmtepomp.

U moet dus altijd 2 energiebesparende maatregelen nemen om in aanmerking te komen voor de ISDE subsidie

Algemene voorwaarden ISDE subsidie

 1. U moet uiterlijk binnen 12 maanden na afronding van de werkzaamheden uw subsidie aanvragen, anders komt uw recht op subsidie te vervallen.
 2. De woning is uw hoofdverblijf, en u bent de eigenaar
 3. U kunt de werkzaamheden niet zelf uitvoeren, dit moet door een gespecialiseerd bedrijf gedaan worden.
 4. Voor Warmtepompen en Zonneboilers laat u deze installeren in een woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 juni 2018.

Energiebespaarlening

U kunt tot wel € 65.000,- lenen tegen een laag tarief met de Energiebespaarlening van het Warmtefonds. De rente van deze lening hangt af van uw Woonplaats, Looptijd, en het totaal geleende bedrag. Zo financieren sommige gemeentes of provincies bijvoorbeeld een verlaging van de rente. Waardoor u als u bijvoorbeeld in Friesland, Drenthe of Zeeland woont, u nog minder rente betaalt. Klik hier voor de actuele rentetarieven en looptijden. Ook heeft u bij gebruik van de Energiebespaarlening geen vervelende bijkomende kosten zoals notariskosten, advies- of taxatiekosten. 

Deze lening is van toepassing op alle energiebesparende producten die Bouw op Ons B.V. aanbiedt. Zo is deze lening van toepassing op alle soorten Woningisolatie, het vervangen van uw Glas/Kozijnen , aanschaf van een Warmtepomp, én het opwekken van energie met Zonnepanelen. Ook kan meerwerk dat is verbonden met de verduurzaming van uw huis meegefinancierd worden met deze lening.
 
Klik hier voor het volledige overzicht van maatregelen die u kunt financieren met deze lening.
 
Wilt u gebruik maken van de Energiebespaarlening? Kijk op www.warmtefonds.nl  voor aanvullende informatie over het bedrag dat u kunt lenen en de voorwaarden.

Heeft u gekozen voor een energiebesparende maatregel?

Bouw op Ons B.V. helpt u graag verder met de aanvraag van uw lening.

Algemene voorwaarden Warmtefonds

 • U bent eigenaar en bewoner van de woning die u wilt isoleren.
 • Het is een maandannuïteitenlening.
 • U kunt minimaal € 2.500,00 tot maximaal € 65.000,00 lenen.
 • U kunt 2.500 t/m 50.000 euro lenen met een Zeer Energie Zuinig Pakket.
 • Voor bedragen van 50.000 euro tot 65.000 moet de uitkomst een Nul-op-de-meter woning zijn. 
 • Er is geen bovengrens leeftijd, 75+’ers mogen de lening ook aanvragen.
 • Er zijn geen (extra) afsluitkosten.
 • U kunt de lening alleen gebruiken voor maatregelen uit de maatregelenlijst.
 • Maatregelen die al zijn uitgevoerd kunnen niet meer meegenomen worden in de lening, tenzij ze maximaal 2 maanden voor het aanvragen van de lening zijn gefactureerd.
 • Check de website van het Warmtefonds voor de leenbedragen en looptijd.